Søk...
 
Revixin

Energi til menn og kvinner 

Revixin er et genialt energi-produkt som tar høyde for både det fysiske og det mentale aspektet ved tretthet og manglende energi: rosenrot til hjernen og B12 vitamin mot tretthet. Rosenrot bidrar til optimal mental og kognitiv aktivitet og B12-vitamin bidrar til å redusere tretthet og utmattelse.

Dessuten tar produktet hensyn til at det kan være forskjellige årsaker til tretthet og manglende overskudd hos menn og kvinner. Revixin til kvinner inneholder den mengde jern som er anbefalt kvinner i fertil alder. Revixin til menn inneholder magnesium, som inngår i de prosessene som frigjør energi fra maten.
 

Den lille forskjellen

Utvalgte vitaminer og mineraler er med på å ta knekken på trettheten. Her tar sammensetningen av Revixin høyde for menn og kvinners forskjellige behov. 

Til kvinner inneholder Revixin jern, som bl.a. bidrar til et normalt energistoffskifte samt reduserer tretthet og utmattelse.

Til menn inneholder Revixin magnesium, som bl.a. bidrar til et normalt energistoffskifte og reduserer tretthet og utmattelse.

I begge variantene inngår dessuten vitaminet B12, som ytterligere bidrar til å redusere tretthet og utmattelse.
Revixin


Rosenrot til hjernen 

Arctic Root, Gyldenrot, Rosenrot. Kjært barn har mange navn. Rosenrot bidrar til optimal mental og kognitiv aktivitet.

Begge variantene av Revixin inneholder rosenrot, som er en adaptogen urt. Dvs. en urt som kan hemme eller stimulere etter behov. 

Rosenrot kan øke motstandskraften overfor stress av både fysisk og psykisk karakter. Planten har dessuten en antioksidant effekt.